Jesteśmy firmą zajmują się tworzeniem oprogramowania.

Nasze Oddziały

SmartShack Web Development

SmartShack
Development

SmartShack Design

SmartShack
Design

SmartShack Science Lab

SmartShack
Science Lab

O firmie

SmartShack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Oddział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000511175, kapitał zakładowy 25.000,00 PLN, reprezentowana przez: Pana Jerzego Czepiela – Prezesa Zarządu.